Avtalets innebörd

De villkor som presenteras nedan är villkor som reglerar avtalet mellan resenären och Catch Fiskeresor.

 • Catch Fiskeresor ansvarar för ersättningsbuss vid händelser såsom motorstopp, punktering, avkörning eller dylikt. Resenären ska alltid känna sig trygg och veta att dit- eller hemresa aldrig ska vara i fara.
 • Vid sådan händelse som kräver ersättningsbuss och som mynnar i förseningar, ställs alla krav
  så som matersättning eller övernattningsersättning etc direkt till bussbolaget.
 • Resenärerna ansvarar alltid själva för att ha korrekta och giltiga försäkringar hos eget
  försäkringsbolag gällande olycksfallsförsäkring som täcker egen kroppsskada, skador på båt
  eller annan utrustning.
 • Resenärerna ansvarar alltid själva för att ha korrekta och giltiga försäkringar hos eget
  försäkringsbolag gällande eventuellt avbeställningsskydd.
 • Catch Fiskeresor ansvarar inte för oförutsedda händelser utöver ställd resegaranti.
 • Deltagandet i resa anordnad av Catch Fiskeresor sker alltid på egen risk.
 • Missad buss, flyg, båt eller övriga transportmedel ersätts ej.
 • Anspråk av ersättning/skadestånd utöver inbetalt belopp utbetalas ej.
 • All avbokning skall ske skriftligt per mail på adress booking@catchfiskeresor.se
 • Catch Fiskeresor har rätt att ställa in resor pga för få bokningar eller andra ytterligare faktorer som kan uppkomma. Vid sådana fall återbetalas hela den summa som resenären har betalat in.
 • Catch Fiskeresor äger rätten att avhysa resenärer/kunder som inte sköter/respekterar omgivningen på Catch Fiskeresors destinationer.
 • Catch Fiskeresors bokningsansvarig sköter fördelningen av rumsfördelning och båtlag.
  Rumsfördelning samt indelning av båtlag är alltid planerad innan avfärd och därmed slutgiltig.
 • I de fall bokning av sällskap sker och antalet resenärer inte fyller, eventuellt inte får plats i ett rum/ en båt, kan en eller flera personer i sällskapet bli placerade med andra resenärer. Tex vid bokning av två platser kommer man eventuellt att få dela rum/båt med två andra resenärer. Vid bokningar om sällskap av fyra personer är man alltid garanterade att bo tillsammans och bilda eget båtlag.
 • Vid bokning av sällskap är det alltid den person som bokat resan som ansvarar för att resterande del av sällskapet erhåller all information som Catch Fiskeresor skickat ut.
 • Catch Fiskeresor ansvarar inte för att resenärerna följer dom norska tullreglerna. Alla resenärer är själva skyldiga att vara uppdaterade/pålästa samt att följa de tullregler som gäller vid resans datum. Vid medtagande av tex tobak och alkohol vid inresa i Norge gäller inte EU-stadgar utan är reglerat av norska tullverket. Läs mer under information.
 • Alla resenärer ansvarar även för att norska fiskeridirektoratet bestämmelser gällande utförsel av fisk vid hemresa efterföljs. Läs mer under information.
 • Vid bokning av Catch Fiskeresors arrangemang skall bokningsavgift om 2000 SEK/person betalas senast 15 dagar efter erhållen faktura (såvida inte senare datum anges på fakturan). Vid betalning av bokningsavgift accepteras Catch Fiskeresors alla resevillkor. Betald bokningsavgift återbetalas ej. Slutbetalning skall vara Catch Fiskeresor tillhanda senast 6 dagar efter avslutad resa. Vid avbokning senare än två månader innan resans avgång blir man betalningsskyldig för hela paketresan.